Mælkebøtter

Malerierne er malet af Grethe Hessel, Aalestrup

Det er muligt at se yderligere malerier her:

Galleri-Aalestrup
Storetorv, Vestergade 5
9620 Aalestrup