Relationsterapi

I alle familier er der på et eller andet tidspunkt nogle konflikter. Det kan være mellem forældre og barn/børn, hvor grænserne er blevet udvisket. Der er mange andre konstellationer. Voksne børn – forældre, søskende imellem, stedbørn/forældre i ny familie osv.

Få hjælp til at få hele familien til at fungere, ved at tage en familierådslagning. Det er vigtigt, at alle er enige om, at I vil have jeres familie til at få det bedre sammen. Det er utrolig vigtigt at lære at lytte til hinanden som familie og især til børns følelser. Her mener jeg ikke hvad de vil, men specifikt på hvad der sker med dem, når voksne træffer beslutninger, der vil komme til at påvirke børnenes liv.

I kan få hjælp til at lære at få fokus på de beslutninger, så både børn og voksne får tilgodeset ønsker og behov.