Mælkebøtten bliver af mange betegnet som en ukrudtsplante. Den vokser op på de betingelser der bliver den givet. Selvom den ikke altid bliver behandlet godt, evner den stadig at gro og udvikle sig til en smuk blomst. Ligesom med mælkebøtten, vokser vi mennesker op under forskellige livsvilkår, og får forskellig ting med fra de familier som vi er en del af. Så selv et menneske, der har haft en hård opvækst på ligefod med mælkebøtten, kan via terapi og den selvindsigt terapien giver, gro og udvikle sig til et sundt og selvbevidst menneske.

Hvorfor psykoterapi

Livet er en lang udvikling, hvor der løbende sker nye ting. Det kan være i forhold til ændringer, der sker på jobbet, i familien – evt. problemer i parforholdet eller mellem relationer til eventuelle børn, hvor det kan være svært at definere egen rolle.

Oftere end før oplever mange også følelsen af ensomhed. Det til trods for at man har job, familie og venner. Er kontakten til andre blevet mere overfladisk, eller hvad kan det skyldes.

Mange oplever også problemer i venskaber og omgangskreds. Der kan opstå situationer og livsbegivenheder, der gør, at man selv som menneske ændre sig og står med følelsen af, at man ikke bliver set eller hørt.